Mongolian Huurug – Хөөрөг

 

Та зураг дээр дарж томруулж харна уу!

1.

               өндөр нь 5.8 cм,өргөн нь 5.2 см

2.

       өндөр нь 6.3 cм,өргөн нь 3.8 см, урт нь 6 см

3.

           өндөр нь 5.1 cм,өргөн нь 4.2 см,

4.

              

өндөр нь 6 cм,өргөн нь 4 см,

5.

         өндөр нь 6.2 cм,

6.

          өндөр нь 5 cм,өргөн нь 4.8 см,

8.

      

 

      8.93 грамм * 16.3 * 17.2 мм

 

Холбогдох хаяаг :

                                                                                                                                                                                         huhejinao@live.com

 

Share